กิจกรรมทำบายศรี สวยดอกไม้และตุง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมทำบายศรี สวยดอกไม้และตุง

ด้วยความเชื่อเรื่องพญานาคของเมืองน่านมีมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ จึงมีกิจกรรมบวงสรวงพญานาค ในทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปีที่เสาพญานาควัดเจดีย์ จึงได้เกิดกิจกรรมการทำบายศรีปากชามที่วัดดอนมูลขึ้น โดยสามารถทำได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะในวันที่บวงสรวงพญานาคเท่านั้น โดยบายศรีปากชามที่ทำนั้เป็นบายศรีที่ทำเพื่อบูชาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยคำว่า บายศรี หมายถึง เครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทำด้วยใบตอง ลักษณะคล้ายกระทง เป็นชั้นๆ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และทดลองปฎิบัติ สามารถเลือกทำกิจกรรมได้ทั้งการทำสวยดอกไม้ หรือบายศรีปากชาม เมื่อทำเสร็จจะนำไปสักการะอธิฐานจิตกับเสานาเคนทร์ที่วัดเจดีย์ 

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณสมบูรณ์ 085 622 6950
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร คุณสมบูรณ์ 085 622 6950
เว็บไซต์
ที่อยู่ ม.13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน