กิจกรรมลอยประทีป

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมลอยประทีป

ประเพณีแห่งสายน้ำที่มีมาแต่โบราณกาล จุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ความเคารพและขอบคุณแม่น้ำที่อำนวยประโยชน์ให้กับวิถีการดำรงชีวิตของผู้คน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ต่อไป กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเล็งเห็นว่าการลอยกระทงในแม่น้ำทำให้เกิดขยะเป็นจำนวนมากมีผลกระทบต่อการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค จึงมีแนวคิดที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติในการลอยประทีป คือการใช้กะลามะพร้าวที่เหลือใช้แล้วและดอกไม้ที่หาได้ทั่วไป เพิ่มเทียนสีสันตามวันเกิด โดยให้ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ทำเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ การลอยประทีปส่วนใหญ่จัดขึ้นในวันลอยกระทง แต่สำหรับวัดดอนมูลนี้สามารถทำได้ทุกวัน ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ลอยทุกข์ลอยโศก เสริมศิริมงคลทำแล้วเกิดความรู้สึกสบายใจ ร่มเย็นเป็นสุขสำหรับผู้ที่ได้กระทำ


contact info
เปิดบริการ 09:00-16:00 คุณสมพร 061 009 0259
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร คุณสมพร 061 009 0259
เว็บไซต์
ที่อยู่ ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน