กิจกรรมการฟั่นเทียนเขียนชะตา

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมการฟั่นเทียนเขียนชะตา

กิจกรรมการฟั่นเทียนเขียนชะตา การสะเดาะเคราะห์เสริมโชคลาภแก่เจ้าของเทียน นักท่องเที่ยวสามารถฟั่นเทียนจากขี้ผึ้งได้ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรจะเป็นผู้เขียนอักขระล้านนา มีชื่อ วันเดือนปีเกิด พร้อมทั้งลงคาถากำกับ จากนั้นนักท่องเที่ยวจะเป็นคนใส่ไส้เทียนเท่ากับอายุจริงของตนเอง ม้วนให้แน่นเป็นแท่งกลม โดยระหว่างที่ม้วนเทียนนั้นต้องนึกถึงสิ่งดีงามรวมทั้งคุณงามความดีตลอดการม้วน  ทำทั้งหมด 2 เล่ม เล่มแรกเพื่อสะเดาะเคราะห์ เล่นสองเพื่อรับโชคเสริมดวง เมื่อปั้นเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวจะได้เทียนที่ฟั่นติดตัวไปเพื่อไปไหว้ที่หอพระแก้วสยาม น่าน (เรือนมะเก่า) โดยเชื่อว่าขณะจุดไฟ ถ้าไฟติดสว่างโชติช่วงไม่ติด ๆ ดับ ๆ ชีวิตของผู้ทำฟั่นเทียนจะมีดวงชะตาที่สดใส อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


contact info
เปิดบริการ 08:00-17:00 คุณด้าย กันแก้ว เบอร์ติดต่อ 08
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร คุณด้าย กันแก้ว เบอร์ติดต่อ 08
เว็บไซต์
ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน