กิจกรรมนั่งวัวเทียมเกวียน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมนั่งวัวเทียมเกวียน

วิถีดั้งเดิมของผู้คนบ้านป่าหัด ในเรื่องของการเดินทางคือ วัวเทียมเกวียน เมื่อการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงตึ๊ดเกิดขึ้นจึงได้หยิบยกเอามนต์เสน่ห์แห่งการเดินทางในครั้งเก่าก่อนที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก กลับมาให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำ ด้วยการเดินทางแบบช้า ๆ แต่เห็นชัด ๆ อย่างเกวียน ให้กับมาโลดแล่นสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนริมน้ำน่านอย่างเข้าถึงและเข้าใจชุมชนแห่งนี้ แต่ในช่วงฤดูแล้งกิจกรรมนั่งวัวเทียมเกวียนจะสามารถลงไปสันดอนกลางแม่น้ำน่าน เพื่อตักทรายได้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนศรีบุญเรืองในอดีต แต่หากเป็นช่วงเวลาปกติ กิจกรรมนั่งวัวเทียมเกวียนจะนั่งไปยังหอพระแก้วสยาม น่าน (เรือนมะเก่า) ระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมแปลงผักริมน้ำน่านที่ยาวสุดสายตา ถือเป็นจุดไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดที่สร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว แถมยังได้อนุรักษ์รถชนิดแรกของเมืองไทย ที่วิ่งไปได้ทั้งถนนหนทาง กลางทุ่งเข้าป่า หรือลงห้วย เครื่องอะไหล่น้ำมันไม่ต้องสักนิด เปิดประสบการณ์กับเกวียนสักหน่อยจะได้รู้จักพาหนะโบราณชนิดนี้ 


contact info
เปิดบริการ 16:00-18:00 คุณราตรี สุยาว 089 556 5760
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร คุณราตรี สุยาว 089 556 5760
เว็บไซต์
ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน