กิจกรรมแต้มสีหัวเรือจิ๋ว (เรือเอกลักษณ์น่าน)

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมแต้มสีหัวเรือจิ๋ว (เรือเอกลักษณ์น่าน)

เมืองน่านมีกิจกรรมแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ในอดีตทำขึ้นเพื่อบวงสรวงขอฟ้าฝน จากนั้นจึงยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาอีกหลายร้อยปี เป็นการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีและความสนุกสนาน จัดขึ้นในฤดูน้ำหลาก ในเทศกาล “ตานก๋วยสลาก” เรือเมืองน่านมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น เป็นเรือขุดแบบชะล่า ลำตัวจะใช้ไม้ซุงทั้งท่อน หัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราชหรืองูใหญ่ ชูคอสง่าอ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ติดพู่ห้อยหัวและหางตลอดลำตัว ติดกระจกสีสลับลายอย่างวิจิตรพิสดาร ลงรักปิดทองสวยงาม                      จากประเพณีกลายเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเขียนหัวเรือจำลอง โดยรูปแบบหัวเรือยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิม ใช้ไม้สักกับไม้ขนุนที่เป็นไม้มงคลและใช้สีที่เป็นมงคล คือ สีทอง สีเขียว สีแดง สร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ที่สำคัญต้องใช้สมาธิพอสมควรจึงเป็นการท้าทายในการที่แต้มสีหัวเรือให้ออกมาสวยงาม เมื่อเขียนเสร็จสามารถนำกลับไปของที่ระลึกที่ย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งได้มาสัมผัสวิถีแห่งสายน้ำน่านกับ กับกิจกรรมแต้มสีหัวเรือจิ๋ว (เรือเอกลักษณ์น่าน)


contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณธัญรัตน์ ขัติยศ 094 734 089
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร คุณธัญรัตน์ ขัติยศ 094 734 089
เว็บไซต์
ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน