กิจกรรมทำสวยดอกไม้ และก๊อกซอมต่อ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมทำสวยดอกไม้ และก๊อกซอมต่อ

สวยดอกไม้ หรือกรวยดอกไม้ จากใบตองม้วนขดเป็นกรวยเพื่อใส่ดอกไม้ธูปเทียน นำไปไหว้บูชาพระพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมต่าง ๆ 
 • ก๊อกซอมต่อ คือกระทงใบตองใส่อาหารและขนม นำไปถวายพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยจะมีกระทง 2 แบบ คือ สำหรับถวายข้าวพระพุทธเจ้า และกระทงสำหรับถวายข้าวเจ้าที่


 • contact info
  เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณกรุณา ภีระ เบอร์ติดต่อ 089-
  ค่าสมัคร -
  เบอร์โทร คุณกรุณา ภีระ เบอร์ติดต่อ 089-
  เว็บไซต์
  ที่อยู่ ต.เทศบาลตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน