กิจกรรมทอผ้าทอมือลายตาหม่อง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมทอผ้าทอมือลายตาหม่อง

การทอผ้าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ชุมชนท่าขันทองได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพราะในอดีตชาวบ้านที่นี่จะปลูกฝ้ายกันมาก แต่ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีมากขึ้นจึงลดปริมาณการปลูกลง เปลี่ยนวิธีการมารับผลผลิตจากชุมชนอื่น เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าลายแบบดั้งเดิม รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ยังใช้แบบเอาด้ายมาเข็นให้เป็นเส้น แล้วจึงค่อยนำมาปั่นใส่หลอด และใส่เครือเพื่อทำการทอเป็นลายต่าง ๆ ต่อไป โดยส่วนใหญ่ลายผ้าที่ทอจะเป็น “ลายตาหม่อง” ซึ่งเป็นลายที่คิดค้นโดยยายบินและยายกอบ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมทุกคนจะได้ลองทอผ้าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยว


contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณปนิตา ศรีขัติย์ เบอร์ติดต่อ
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย