เที่ยวไหว้พระ ณ พัทยา


วัดช่องลมนาเกลือ วัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ ๕ เป็นวัดที่ร่มรื่นและมีพื้นที่ใหญ่ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางศาสนามากมาย ตลอดทั้งปี


วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีพระอุโบสถที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในพัทยาอีกด้วย


วัดหนองใหญ่ อยู่ติดถนนสุขุมวิท เลยจากเมืองจำลองไม่ไกลมาก วัดนี้สร้างตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาแตก ซึ่งวัดแห่งนี้มีกิจกรรมทางศาสนาให้ทำมากมาย


วัดหนองอ้อ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า”วัดไต้ฮี้” วัดแห่งนี้ตั้งอยู่พัทยากลาง วัดนี้มีสถานที่สำหรับทำบุญขอพรพระประจำวันเกิดตกแต่งได้อย่างวิจิตรสวยงาม


วัดชัยมงคล พระอารามหลวงแห่งเมืองพัทยา


วัดนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน “พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี


วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

วัดญาณสังวราราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งที่ใกล้พัทยา วัดแห่งนี้มีสถานที่่ที่สำคัญมีคุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมรวมไปถึงสถาปัฏยกรรมอันสวยงามวิจิตร วัดญาณสังวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย


รีวิว (0 เรตติง)