Low Carbon Journey@Mak Island


เกาะหมากรีสอร์ท

รีสอร์ทที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะ ที่จะพาคุณไปผ่อนคลายกับ สายลม แสงแดด และหาดทราย ไปกับ2เรา


WildHeart Farm @Koh Mak

ฟาร์มสเตย์แห่งแรกบนเกาะหมาก


Disc Golf court @Koh Mak

สนาม disc golf เพียงหนึ่งเดียวบนเกาะหมากที่จะชวนคุณมาร่อน... จานหมุนให้ลงหลุม


สวนมะพร้าวไนยวาช่า @ เกาะหมาก

สวนมะพร้าวติดทะเลที่จะชวนคุณมาสอยมะพร้าวแล้วไปนั่งชิวรับลมทะเล


พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก

พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก พิพิธภัณฑ์ที่จะพาคุณนั่งไทม์แมทชีนย้อนอดีตไปยังยุคสมัยแรกๆของชาวเกาะหมาก


รีวิว (0 เรตติง)