ชิมช้อปจุใจ ณ เมืองลุง


สวนไผ่ขวัญใจ

เป็นแหล่ง ชิม ช้อป ของกินของฝากประจำถิ่นของจังหวัดพัทลุง เมื่อเดินเข้าไปในตลาดก็จะได้พบกับพ่อค้าแม่ขายที่คอยต้อนรับด้วยรอยยิ้ม สวนไผ่ขวัญใจเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยป่าไผ่ เนื่องจากบริเวณส่วนไผ่ขวัญใจเป็นสวนที่ทำการเพาะปลูก ขยายพันธุ์ไผ่ พร้อมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไผ่ สถานที่แห่งนี้จึงมีต้นไผ่หลากหลายชนิด


ตลาดใต้โหนด

ตลาดนัดใต้ต้นตาลโตนด หรือ “ต้นโหนด” เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 07.00-16.00 น. ถือเป็นตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลาดเริ่มต้นด้วยแนวคิด green marget และยังเป็นตลาดเพื่อชุมชนโดยชุมชน การตกแต่งร้านค้า และพื้นที่ของตลาดที่จะเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงและออกแบบ เพื่อให้มีความทันสมัย และยังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดค้นภาชนะใส่สินค้าได้ด้วย


ตลาดปากพะยูน

ตลาดปากพะยูนตั้งอยู่ในตัวเมืองของอำเภอปากพะยูน มีของสดเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา มากมาย ที่ชาวประมงในพื้นที่ออกเรือไปจับมาเอง นอกจากของสดแล้ว ยังมีของแห้งอย่างปลานานาชนิดตากแห้งก็หาซื้อได้ง่าย ตลาดปากพะยูนอยู่ติดกับทะเลสาบซึ่งเป็นที่ทำประมงของชาวบ้าน ตลาดแห่งนี้จึงมีบรรยากาศที่คึกคัก


ศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้ว

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แก่หนังตะลุง กับทั้งเป็นการสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาติ ด้านการแกะหนังตะลุง โดยมีครูอิ่ม จันทร์ชุม ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม (การแกะหนังตะลุง) เป็นผู้ก่อตั้ง และถ่ายทอดความรู้คุณค่านี้ ปัจจุบันศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว แกะรูปหนังตะลุง หนังใหญ่ และรูปแบบใหม่ ๆ ตามผู้สั่งซื้อ โดยช่างฝีมือที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ทำให้ผลงานออกมาประณีต งดงาม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมดูวิธีการแกะรูปหนัง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รูปหนังตะลุง หรือสามารถสั่งทำผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้


รีวิว (0 เรตติง)