แหล่งท่องเที่ยวเสริมทักษะความรู้ สนุกได้ทุกเพศทุกวัย


สวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์สงขลา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้ มีพื้นที่ 878 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ขยายพันธุ์ รวบรวมสัตว์ป่าของไทย และเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลา


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นับเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ สนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน บริการวิชาการทางดาราศาสตร์และงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจร ภายในหอดูดาวประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น อาคารนิทรรศการดาราศาสตร์ หอดูดาว ลานดูดาว เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ สามารถสังเกตการณ์ท้องฟ้าได้อย่างใกล้ชิด อาคารฉายท้องฟ้าจำลอง จัดแสดงภาพยนตร์ดาราศาสตร์พร้อมเรียนรู้ระบบสุริยะและกลุ่มดาว โดยจัดแสดงเป็นรอบ ๆ . ทุกวันเสาร์มีกิจกรรมดูดาวและวัตถุบนท้องฟ้า ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย


บ้านปลาหมายเลข ๙

กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้สร้างบ้านปลาของพ่อบ้านปลาหมายเลข ๙ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลบ้านปลาแห่งนี้ยังเป็นเเหล่งที่อยู่อาศัยของปลากดขี้ลิงจำนวนนับพันตัวแหวกว่ายอย่างสวยงาม ชุมชนบ้านใหม่ พร้อมใจกันอนุรักษ์ไว้ จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงอุดมสมบูรณ์และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนั่งเรือชมวิถีชุมชนและการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ชมพระอาทิตย์ตกน้ำชมการกลับมาของปลากดทะเล (ปลากดขี้ลิง) ฝูงใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลา


พิพิธภัณฑ์ระโนด

พิพิธภัณฑ์ระโนด เป็นศูนย์เรียนรู้สะท้อนความเป็นมาของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของและเมืองวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ระโนดเป็นอำเภอที่โดดเด่นในเรื่องเกษตรกรรมและเป็นย่านการค้าสำคัญแถบทะเสสาบสงขลา พิพิธภัณฑ์ระโนดจึงเป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวมเรื่องราวในอดีตที่เรืองโรจน์ของดินแดนบนพื้นที่คาบสมุทรแห่งนี้ พิพิธภัณฑ์ระโนดใช้พื้นที่อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนระโนดวิทยามาสร้างพิพิธภัณฑ์ ภายในประกอบด้วย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวระโนด ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งผูกพันกับเกษตรกรรม มีทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพ วีถีเริน (บ้านโบราณ) วิถีน้ำ (เรือจำลอง) กระดูกช้างแคระหรือช้างแกลบ เครื่องทองเหลือง เครื่องไม้ อาวุธโบราณ มีการจำลองร้านค้า ร้านกาแฟโบราณ - สวนบุรพาจารย์ จัดแสดงประวัติบุคคลสำคัญของอำเภอระโนด คือ อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ อาจารย์นิต โสตถิพันธุ์ อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงศ์ และอาจารย์บำรุง สวัสดี บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมให้คนระโนดสนับสนุนการศึกษาของบุตรธิดา และจัดตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในอำเภอระโนด


รีวิว (0 เรตติง)