บ้านไทลื้อจำลอง วัดพระธาตุสบแวน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

บ้านไทลื้อจำลอง วัดพระธาตุสบแวน

บ้านไทลื้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านธาตุสบแวน เป็นพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมของหมู่ 1 เช่น กิจกรรมทำอาหารไทลื้อ กิจกรรมสอนภาษาไทลื้อ กิจกรรมการละเล่นโบราณ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม แต่สิ่งที่โดดเด่นของสถานที่นี้คือ การเป็นศูนย์เรียนรู้อาหารไทลื้อ ซึ่งประกอบด้วยภาพกิจกรรมการทำอาหารไทลื้อ โดยภายในบ้านจะมีภาพของวัตถุดิบ ส่วนผสม และขั้นตอนการทำอาหารไทลื้อ พร้อมจอทีวีภายในห้อง เพื่อดูวิดีโอการทำอาหารเมนูนั้น ๆ เช่น น้ำพริกน้ำปู จิ้นซ่ำพริก เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-17:00 คุณจรัส สัมฤทธิ์ เบอร์ติดต่อ 0
เบอร์โทร คุณจรัส สัมฤทธิ์ เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา