พระวิหารวัดแสนเมืองมา

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

พระวิหารวัดแสนเมืองมา

อุโบสถหลังนี้เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดดเด่นด้วยศิลปะของลื้อผสมกับศิลปะของล้านนา ก็ได้สร้างวิหารขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2400 หลังจากสร้างเสร็จก็นำสล่า จากสิบสองปันนามาปั้นพระประธาน โดยลวดลายของงานศิลปะภายในวัดที่ปรากฏในปัจจุบันจะเป็นฝีมือของคนลื้อที่อพยพมา สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ หลังคามุงด้วยไม้สัก(แป้นเกล็ด) มีตัวรับหลังคาที่เรียกว่า “ม้าต่างไหม” ซึ่งเป็นศิลปะของไทยลื้อโดยเฉพาะ ฝาผนังภายในพระวิหารมีภาพวาดความเป็นมาวิถีชีวิตของชาวไทลื้อบ้านมางในอดีต มีพระพุทธรูปที่สร้างตามลักษณะ พุทธศิลป์ของไทลื้อซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเชียงคำ และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยสร้างเป็นมุขยื่นออกมา 3 มุข คือ สิงห์, เสือ, นาค และคันทวยทำลวดลายเป็นรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09:00-17:00 คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
เบอร์โทร คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา