วัดพระธาตุสบแวน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

วัดพระธาตุสบแวน

ชาวไทลื้อส่วนหนึ่งย้ายจากบ้านหย่วน มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านธาตุสบแวน ก็ได้พบองค์ พระธาตุองค์หนึ่ง ในองค์พระธาตุประดิษฐาน กระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้า และได้ตั้งชื่อว่า พระธาตุสบแวน เหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามีน้ำฮ่องกับแม่น้ำแวนมาบรรจบกัน ทางภาษาลื้อหรือภาษาเหนือ เรียกว่า สบ ก็เรียก “สบแวน” ต่อมาชาวไทลื้อก็ได้บูรณปฏิสังขรณ์สร้างองค์ใหม่ครอบองค์เดิม พระธาตุสบแวนเป็นพระธาตุองค์แรกของอำเภอ ส่วนวัดพระธาตุสบแวน เป็นวัดแห่งที่ 2 ของอำเภอเชียงคำ โดยมีพิธีกรรมสำคัญคือการจัดงาน วันวิสาขบูชา ทุกวันเพ็ญเดือน 7 เป็ง (เดือนลื้อ)

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-17:00 คุณจรัส สัมฤทธิ์ เบอร์ติดต่อ 0
เบอร์โทร คุณจรัส สัมฤทธิ์ เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา