หอประวัติไทลื้อ วัดพระธาตุสบแวน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

หอประวัติไทลื้อ วัดพระธาตุสบแวน

หอประวัติไทลื้อเป็นที่รวบรวมภาพวาดทั้งหมด 13 ภาพ โดยเล่าเรื่องราวตามลำดับดังนี้

ภาพที่ 1 “เจ้อเคอเมิงโหย่น” หรือ เชื้อเครือเมืองหย่วน เล่าเรื่องเมืองหย่วนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษไทลื้อ

ภาพที่ 2 “สิบสองปันนา” หรือ สิบสองพันนา เล่าเรื่องการเมืองการปกครองในดินแดนสิบสองพันนา

ภาพที่ 3 “บ้านลู้เมิงวาย” หรือ บ้านเมืองวอดวาย เล่าเรื่องความวุ่นวายจากศึกสงครามในแผ่นดินสิบสองพันนา

ภาพที่ 4 “หว่ายหน้าข้ามของ” หรือ บ่ายหน้าข้ามโขง เล่าเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2348

ภาพที่ 5 “บ้านหงาวเจงโม่น” หรือ บ้านหงาวเชียงม่วน เล่าเรื่องการตั้งรกรากครั้งแรกบนแผ่นดินล้านนาที่เชียงม่วน

ภาพที่ 6 “บ้านโหย่นเจงคำ” หรือ บ้านหงาวเชียงม่วน เล่าเรื่องการโยกย้ายจากเชียงม่วนมาสู่เชียงคำ

ภาพที่ 7 “บ้านทาดสบแวน” หรือ บ้านธาตุสบแวน เล่าเรื่องการขยับขยายบ้านเรือนไปสู่บ้านธาตุสบแวน

ภาพที่ 8 “ส้างแป๋งธาตุเจ้า” หรือ บูรณะพระธาตุ เล่าเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุสบแวน

ภาพที่ 9 “ปูกข้าวหาป๋า” หรือ ปลูกข้าวหาปลา เล่าเรื่องการทำอาชีพการเกษตรและการทำประมงเพื่อเลี้ยงชีพ

ภาพที่ 10 “แต่งดาตานสลาก” หรือ งานบุญสลากภัต เล่าเรื่องประเพณี “ตานสลาก” หรือการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับ

ภาพที่ 11 “กิ๋นแขกส้างก๋ำ” หรือ แต่งงานสร้างกรรม เล่าเรื่องความเชื่อและขั้นตอนพิธีในการแต่งงานมีคู่

ภาพที่ 12 “ตานทำหอผ้า” หรือ งานเทศน์มหาชาติ เล่าเรื่องงานบุญครั้งใหญ่ประจำปีที่มีพิธีถึงสามวัน

ภาพที่ 13 “ไหว้สาเจ็ดปิง” หรือ ไหว้ธาตุเพ็งเดือนหก เล่าเรื่องงานประเพณีการสักการะไหว้พระธาตุสบแวน


รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-17:00 คุณจรัส สัมฤทธิ์ เบอร์ติดต่อ 0
เบอร์โทร คุณจรัส สัมฤทธิ์ เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา