ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน

ท่ามะโอน่าถีบ!! เพราะสองข้างทางที่มีบ้านไม้เก่า จะทำให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนบ้านท่ามะโอในอดีตอย่างละเอียด ทุกซอกมุมที่เราไปถึงด้วยจักรยาน ผ่อนคลายจากการท่องเที่ยวและยังได้ออกกำลังกายไปพร้อมกัน ถีบจักรยานชมวิถีชีวิตเมืองเก่าถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แถมยังสามารถนอกลู่นอกทางแวะนั่นแวะนี่ได้ตลอดเวลา ระหว่างทางยังสามารถแวะพักร้านกาแฟชิค ๆ เก๋ ๆ ที่ซ่อนตัวหลบมุมอยู่ตามถนนในท่ามะโออยู่หลายร้าน โดยจุดเริ่มต้นเป็นที่ลานเอนกประสงค์วัดประตูป่อง ชมบ้านหลุยส์ บ้านร้อยปี กำแพงเมืองโบราณ บ้านเสานัก หรือจะซื้อโปรแกรมปั่นจักรยานชมวิถีเมืองเก่า คือ บริการรถจักรยานเช่า พร้อมอาหารว่าง เช้า – บ่าย อาหารกลางวัน มีนักสื่อความหมายพาเที่ยว ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในราคา 499 บาท

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00  คุณสดศรี ขัตติยวงศ์ เบอร์ติดต่อ 081-595-6820,คุณประทีป เมืองแก่น 081-950-9098
เบอร์โทร คุณสดศรี ขัตติยวงศ์ เบอร์ติดต่
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง