กิจกรรมจักสาน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมจักสาน

งานจักสานเป็นงานสร้างสรรค์จากลำต้นไม้ไผ่โดยอาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนำมาเป็นของใช้ ของเล่น และของตกแต่ง เช่น สุ่มไก่ ซ้าหวด ไซ ตะกร้า เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ วิธีการจักตอก และวิธีการสานภาชนะต่าง ๆ สุดท้ายนักท่องเที่ยวจะได้ลงมือสานสุ่มไก่เพื่อนำไปเป็นของตกแต่งบ้าน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณพัชรนันท์ บัวมะลิ เบอร์ติดต
เบอร์โทร คุณพัชรนันท์ บัวมะลิ เบอร์ติดต่อ 086-919-1915
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่