กิจกรรมทำข้าวแคบ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมทำข้าวแคบ

ข้าวแคบ เป็นได้ทั้งอาหารหลักและอาหารว่างของคนไตลื้อ แต่เดิมผู้เฒ่าผู้แก่ และผู้หญิงที่อยู่ไฟจะนิยมทานข้าวกับข้าวแคบ เพราะถือว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุด และอร่อยด้วย ด้วยภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไตลื้อที่มีข้าวเป็นอาหารหลัก ทำให้ นางปิยวรรณ บุญลา หรือป้าผัน ต้องการนำข้าวมาแปรรูปให้เป็นอาหารว่างหรือของขบเคี้ยวที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานได้ จึงได้ทำ “ข้าวแคบ” ขึ้น ซึ่งแต่เดิมการทำข้าวแคบจะนิยมทำในฤดูกาลที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จใหม่ ๆ ชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวมาได้ไปให้กับคนทำข้าวแคบเพื่อแปรรูปจากข้าวเป็นข้าวแคบ เมื่อทำข้าวแคบเสร็จ คนทำข้าวแคบก็จะแบ่งเอาข้าวแคบนั้นมารับประทานส่วนหนึ่ง และนำไปมอบให้กับเจ้าของข้าวอีกส่วนหนึ่ง โดยวิธีการเก็บรักษาจะใช้ถุงพลาสติกมาห่อเนื่องจากสามารถเก็บรักษาข้าวแคบไว้รับประทานได้นานเป็นปี ๆ จากนั้นป้าผันจึงได้ฝึกหัดและทดลองทำข้าวแคบตามแบบวิธีที่เห็นแม่อุ๊ยทำจนได้ข้าวแคบที่มีรสชาติดี ทำให้ได้รับความนิยมจากเพื่อนบ้าน ตลอดจนชาวบ้านบ้านอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและไกลออกไปต่างมาขอซื้ออยู่เป็นประจำ แต่นั้นเป็นต้นมา ป้าผันจึงได้ยึดเอาภูมิปัญญานี้มาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวสืบไป กิจกรรม : นักท่องเที่ยวจะได้ทำข้าวแคบตั่งแต่กระบวนการโม่ข้าว ราดข้าวแคบ ตากข้าวแคบ เก็บข้าวแคบและแอนข้าวแคบเอามารับประทาน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณปิยะวรรณ บุญลา เบอร์ติดต่อ
เบอร์โทร คุณปิยะวรรณ บุญลา เบอร์ติดต่อ 081-960-9954
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่