ทุ่งนาฟ้ากว้าง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ทุ่งนาฟ้ากว้าง

การสร้างสรรค์ทุ่งนาให้เป็นทั้งสวนและทุ่งนาผสมผสานกันไป เลี้ยงเป็ด มีคูคลองธรรมชาติ และการปลูกพืชตามวิถีพื้นบ้าน นายพิษณุ มีรักษ์ หรือต๋อย วิศวกรหนุ่มใหญ่ในหมู่บ้าน ได้ปรับปรุงพื้นที่นาของครอบครัวให้เหมาะสมและพอเพียง มีการเลี้ยงสัตว์ “เพื่อแบ่งกิน แบ่งขาย และไว้แจก พริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้” ทำให้เกิดความรู้สึกรักสามัคคี โดยให้ชื่อว่า “ทุ่งนาฟ้ากว้าง” กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสในสวนทุ่งนา เก็บไข่เป็ด ให้อาหารปลา ตลอดจนเก็บผลผลิตจากสวนไว้เป็นอาหารในครัวเรือน เมื่อเหลือก็สามารถนำมาแจกจ่าย หรือแบ่งขายตามโอกาส ที่นี่ถ่ายรูปสวยทุกกิจกรรมสัมผัสกับวิถีชีวิตของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ด้วยอากาศที่โปร่งโล่งสบายเมื่อนำตัวเราไปอยู่ตรงนั้น นักท่องเที่ยวทุกคนล้วนต่างยอมรับถึงความสนุกในกิจกรรมของที่นี่ กิจกรรม : นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรม “เซาะว่าหากิน”

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06:00-12:00 คุณพิษณุ มีรักษ์ เบอร์ติดต่อ 081-489-9926
เบอร์โทร คุณพิษณุ มีรักษ์ เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่