บ้านสวนพอเพียงทรัพย์ทองศรี

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

บ้านสวนพอเพียงทรัพย์ทองศรี

บ้านสวนพอเพียงทรัพย์ทองศรีเป็นบ้านและสวนที่สร้างขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบ้าน มีสวน มีสระน้ำ และเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตรีณัฐนัยวิฑิต ใบสุขันธ์ หรือ น้าอ้าย อดีตนายทหารที่ลาออกจากราชการได้มาใช้ชีวิตบั้นปลายแบบชาวบ้านในพื้นที่ที่พ่อแม่ยกเป็นมรดกให้ โดยได้ปลูกบ้านไม้ในพื้นที่ดังกล่าว 1 ส่วน ภายในสวนปลูกผลไม้ และพืชอื่น ๆ พร้อมทั้งเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ในพื้นที่ดังกล่าวอีกหนึ่งส่วน นอกจากนั้นยังได้ขุดสระน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอีกด้วย โดยได้น้อมนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับผู้ที่สนใจ กิจกรรม : เก็บผลไม้ ซวยหยวกกล้วยให้ไก่และทำขนมโดยใช้วัสดุสดๆจากสวน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณณัฐนัยวิฑิต ใบสุขันธ์ เบอร์
เบอร์โทร คุณณัฐนัยวิฑิต ใบสุขันธ์ เบอร์
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่