เฮือนปอกระดาษสา

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

เฮือนปอกระดาษสา

จากความรักความชอบของนาง ทัศนีย์ วุฒิเจริญหรือพี่นางแมว จากความรักความชอบในการทำกระดาษสา จึงได้สืบทอดเรียนรู้การทำกระดาษสาจากญาติฝ่ายแม่และจากธุรกิจในครอบครัวได้ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นกลุ่ม โดยมีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน มารวมกลุ่มกันทำกระดาษสา และผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา จนในที่สุดกลุ่มกระดาษสาได้ยกระดับก้าวเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน และเป็น “ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 2 ดาว” ได้นำอัตลักษณ์ชุมชนไตลื้ออันเป็นรากเหง้าของตนเองมาเป็นหลักในการพัฒนา จึงได้ทำผลิตภัณฑ์ “กล่องเอนกประสงค์รูปชุดไตลื้อ” และล่าสุดได้นำเชือกกระดาษสามาบูรณาการกับภูมิปัญญาผ้าทอ จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอกระดาษสา” ได้สำเร็จ และจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทำให้ได้รับการคัดสรรให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว”และสามารถถ่ายทอดกระบวนการทำกระดาษสา มาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวได้ กิจกรรม : นักท่องเที่ยวจะได้ตีสา พร้อมตกแต่งตามใจชอบเพื่อให้ได้เห็นกระดาษาสานั้น นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและนำกลับไปเป็นของที่ระลึก

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณพัชรนันท์ บัวมะลิ เบอร์ติดต
เบอร์โทร คุณพัชรนันท์ บัวมะลิ เบอร์ติดต
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่