โฮมสเตย์เมืองปอน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

โฮมสเตย์เมืองปอน

โฮมสเตย์เมืองปอนเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันโฮมสเตย์เมืองปอน มีทั้งหมด 12 - 15 หลัง กลุ่มลูกค้าที่มาโฮมสเตย์เมืองปอน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่อย่างแท้จริง โปรแกรมพักที่โฮมเตย์ 2 วัน 1 คืน จะได้ทำกิจกรรมกับชุมชนคือ เช้าได้ตักบาตร เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทใหญ่ พักบ้านไทยใหญ่ คนไทใหญ่มีความเป็นมิตรสูงเข้ากับคนได้ง่าย พื้นที่ใต้ถุนเรือนกว้างขวางเปิดโล่งต้อนรับแขกและทำกิจกรรมหลากหลาย ราคาจะอยู่ที่ 1 คืน 400 บาท มีอาหารให้กับนักท่องเที่ยว 2 มื้อ ถือว่าเป็นโฮมสเตย์ที่ยังบริสุทธิ์เหมาะกับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตไทใหญ่อย่างแท้จริง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 น.
เบอร์โทร คุณกมล 081-784-434
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน