ศาลเจ้าอำเภอขุนยวม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ศาลเจ้าอำเภอขุนยวม

ปูชนียสถานที่มีความสำคัญ และผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นมายาวนาน ชาวไทใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการอัญเชิญผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า “เจ้าเมือง” มาคอยปกปักรักษา ดูแลเมืองหรือชุมชนนั้น ๆ เพื่อเป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะชาวไทใหญ่จะไม่มีศาลพระภูมิประจำบ้าน ชาวขุนยวมมีความเชื่อในศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาในยามยากขอความคุ้มครองในการเดินทางไกลการไปศึกษาต่อของบุตรหลาน แม้กระทั่งบนบานขอให้ฝนหยุดตกในพิธีสำคัญ ๆ ของเมือง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองตลอดมา

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06:00-16:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ เทศบาลตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน