กิจกรรมของบ้านมาง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมของบ้านมาง

กิจกรรมของบ้านมาง จะเป็นลักษณะของกลุ่มอาชีพ ที่เจ้าอาวาสส่งเสริมให้ชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มการทำข้าวแคบ ต่อมามีกลุ่มทำข้าวแต๋นซี่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของลื้อ กลุ่มทำกะละแม กลุ่มงานประดิษฐ์ดอกไม้ กลุ่มทำโคมทำตุง กลุ่มทำตุ๊กตาไทลื้อ กลุ่มทำขนมทองม้วนทองพับ กลุ่มทำถั่วงอก ถั่วโอ่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มดนตรีบ้านมางบันเทิงศิลป์ และกลุ่มประสานงานที่คอยพัฒนากิจกรรมของชุมชนบ้านมาง ถ้านักท่องเที่ยวจะร่วมทำกิจกรรมก็สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ เพื่อทำกิจกรรมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
เบอร์โทร คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา