กาดเมิงมาง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กาดเมิงมาง

ตลาดแบบถนนคนเดิน เป็นการนำของที่ผลิตได้ภายในชุมชน เช่น อาหารพื้นบ้าน เสื้อผ้าพื้นเมือง มาจำหน่ายในบริเวณวัดแสนเมืองมา นอกจากนี้ภายในกาด จะมีกิจกรรมศิลปะการแสดงในรูปแบบการแสดงดนตรีและการฟ้อนรำ โดยการจัดตลาดจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสของคนในชุมชน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 14:00-20:00 คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
เบอร์โทร คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา