กิจกรรมทำสวยดอกไม้ และก๊อกซอมต่อ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมทำสวยดอกไม้ และก๊อกซอมต่อ

สวยดอกไม้ หรือกรวยดอกไม้ จากใบตองม้วนขดเป็นกรวยเพื่อใส่ดอกไม้ธูปเทียน นำไปไหว้บูชาพระพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมต่าง ๆ ก๊อกซอมต่อ คือกระทงใบตองใส่อาหารและขนม นำไปถวายพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยจะมีกระทง 2 แบบ คือ สำหรับถวายข้าวพระพุทธเจ้า และกระทงสำหรับถวายข้าวเจ้าที่

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-16:00 คุณกรุณา ภีระ เบอร์ติดต่อ 089-
เบอร์โทร คุณกรุณา ภีระ เบอร์ติดต่อ 089-
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ต.เทศบาลตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน