เสากลางใจบ้าน (เสื้อบ้าน)

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

เสากลางใจบ้าน (เสื้อบ้าน)

เสื้อบ้าน คือเสากลางใจบ้าน ที่ชุมชนเชื่อว่า มีเทวดาที่คอยปกปักรักษา คุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นหากผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางออกจากบ้านไปทำงานหรือประกอบธุรกิจใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกหลานจะไปสอบแข่งขันอะไรก็ตามจะนำดอกไม้ธูปเทียน ข้าวปลาอาหาร หรือผลไม้ไปถวายและบอกกล่าวให้ผีเสื้อบ้านรับรู้พร้อมกับขอพรให้ตนเองประความสำเร็จ หากมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในหมู่บ้าน ก็จะพามากราบไหว้และขอพรเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อเสากลางใจบ้าน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06:00-16:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่