คุ้มเจ้าเมฆวดี

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

คุ้มเจ้าเมฆวดี

คุ้มเจ้าเมฆวดี เดิมเป็นคุ้มเจ้าราชวงศ์สุทธิสาร ณ น่าน โอรสลำดับที่ 8 ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ กับเจ้าบัวเขียว ณ น่าน ธิดาคนโตของเจ้ามหาพรหมสุรธาดา สร้างเป็นเรือนหอให้เจ้ายายเมฆวดี ธิดาคนกลางของท่านซึ่งแต่งงานกับเจ้าตาน้อยหล ซึ่งเป็นลูกของเจ้าหนานบุญรังษี โอรสอีกองค์ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ปัจจุบันตกทอดมายังเจ้าชุติมาและเจ้าวราภรณ์ ณ น่าน  ตัวเรือนสร้างจากไม้แดง เดิมที่เป็นบ้านใต้ถุนสูงแต่ได้รับการปรับปรุงบริเวณทำให้ปัจจุบันตัวคุ้มเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ เรือนชานด้านในคุ้มจากไม้เปลี่ยนมาเป็นคอนกรีต หลังคาในอดีตมุงด้วยแป้นเกล็ดไม้ ได้เปลี่ยนมาเป็นมุงสังกะสี เพราะผ่านกาลเวลาเกือบ 100 กว่าปี ทำให้มีการปรับเพื่อรักษาสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด ทุกวันนี้สิ่งที่ยังเห็นได้ชัดคือ วงกลมสีขาวภายในหน้าจั่วที่สื่อถึงความเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพี่น้อง รวมทั้งเชิงชายลายหยดน้ำที่ยังคงแจ่มชัดถึงยุคสมัยของการปลูกสร้าง ภายในจัดแสดงภายถ่าย และเครื่องใช้ประเภทสิ่งของ เช่น ถ้วย ชาม แก้วแชมเปญ กาน้ำชา โต๊ะ ตู้ หีบเหล็ก เตียงโบราณ ทุกวันนี้คุ้มเจ้าเมฆวดียังมีกิจกรรมทำอาหารท้องถิ่นจากเชพชุมชน เมนูแกงสะนัดที่นิยมทำกินกันเฉพาะในคุ้มเจ้านายเท่านั้น หากสนใจเพียงติดต่อเข้าไปก่อนเพื่อสะดวกในการเข้าชมและทำกิจกรรมต่อไป


รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09:00-16:00 คุณชุติมา เบอร์ติดต่อ 084-046-
เบอร์โทร คุณชุติมา เบอร์ติดต่อ 084-046-
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน