ดอยภูซาง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ดอยภูซาง

ซาง ภูเขาขนาดหย่อมมีสภาพป่าแบบป่าแดงแล้ง จากหลักฐานทางโบราณคดีพบหินที่ถูกกะเทาะแกนหิน สะเก็ดหิน เครื่องมือหินกะเทาะแบบหยาบ ๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่ว บ่งบอกว่าพื้นนี้แห่งนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือหินขนาดใหญ่ โดยพบร่อยรอยกระบวนการทำหินในหลายขั้นตอนของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ราว 1,000 – 4,000 ปีมาแล้ว ถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มาถึงวันนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนดอยภูซาง จุดประสงค์เพื่อรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางโบราณคดีให้มีความสมบูรณ์ และช่วงเวลาเดียวกันดอยภูซาง จะบานสะพรั่งไปด้วย “ซากุระนาซาว” หรือดอกกัลปพฤกษ์  ปลายทางใหม่ที่สร้างความน่าสนใจให้กับดอยภูซางแห่งนี้ ในฤดูกาลปกติสามารถเดินขึ้นดอยภูซางศึกษาธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด เก็บเห็ด ไข่มดแดง หน่อไม้ผักหวาน ฯลฯ ดอยภูซางจึงนับว่าเป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมที่คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้อนุรักษ์ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปรู้จักแหล่งโบราณคดีเก่าแก่และสมบูรณ์ของเมืองน่านแห่งนี้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ คุณสวาท 085 719 5088, คุณพิมพ์
เบอร์โทร คุณสวาท 085 719 5088 คุณพิมพ์
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน