โฮงเจ้าฟองคำ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

โฮงเจ้าฟองคำ

โฮง เป็นคำพื้นเมือง หมายถึง ที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย โฮงเจ้าฟองคำ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2467 ยังคงรูปแบบเดิมเมื่อ 100 กว่าปีก่อนไว้ ลักษณะเป็นไม้สักยกใต้ถุน สร้างเป็นเรือนไม้ 4 หลังติดต่อกัน มีระเบียงหรือชานเดินหากันได้อย่างสะดวกรอบ ๆ โฮงมีความร่มรื่นเย็นสบายด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เมื่อเดินเข้าไปภายใน บริเวณ “หน้าโฮง” จะพบกับภาพถ่ายบรรพบุรุษ โกศ หิ้งพระ และห้องที่เรียกว่า “ในเฮือน” ที่ใช้เป็นที่รับประทานอาหารภายในครอบครัว ปัจจุบันจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภาพถ่ายและงานฝีมือของเจ้าฟองคำ มาถึง “ห้องเครื่องเงิน” แต่เดิมเป็น ยุ้งข้าว ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนจัดเป็นห้องแสดงเครื่องเงิน ของสะสมต่าง ๆ และ “ห้องนอน” ในอดีตเป็นที่นอนของเจ้าฟองคำ ของทุกอย่างจึงยังเป็นของดั้งเดิม และ “ห้องครัวไฟ” จัดแสดงไว้ในแบบครัวของชาวล้านนามีข้อห้ามความเชื่อหลายเรื่อง ที่นี่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนาทั้งความเชื่อและชีวิตความเป็นอยู่ของคนน่านในอดีต รวมทั้งใต้ถุนโฮงนั้นยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ผ้าทอเมืองน่าน แสดงการปั่นฝ้าย การย้อมสี การทอเป็นผืน บอกเล่าเรื่องผ้าทอของเมืองน่านได้เป็นอย่างดี

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09:00-17:00 น.
เบอร์โทร คุณสาคร เบอร์ติดต่อ 086-186-71
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน