ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา เป็นสถานที่จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จมายังจังหวัด พะเยา และจัดแสดงภาพข้าวของเครื่องใช้ที่สะท้อนวิถีวิชีวิตของชาวไทลื้อในอดีต และความเชื่อด้านศาสนาพุทธ ผีบรรพบุรุษ (เทวดา)

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09:00-17:00 คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
เบอร์โทร คุณสุชิน โนวิชัย เบอร์ติดต่อ 0
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา