อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น

อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยได้รวบรวม ภาพถ่ายและอุปกรณ์เครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นมาจัดแสดงไว้ และยังมีเรื่องราวความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านขุนยวมและทหารญี่ปุ่น รวมถึงอนุสรณ์แห่งความรักของสาวไทใหญ่กับทหารญี่ปุ่น 1 คู่ อันเปรียบได้ดั่งภาพสะท้อนถึงความผูกผันที่ลึกซึ้งของคนทั้งสองประเทศ ในช่วงที่ทหารญี่ปุ่นมาพักอาศัยในอำเภอขุนยวมก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08:00-17:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ เทศบาลตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน