ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เกิดขึ้นด้วยความต้องการให้นักท่องเที่ยวมีที่นัดหมายรวมตัว สามารถหาข้อมูลของโฮมสเตย์ได้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในให้การบริการ โดยมีคุณสักและคุณสายทอง สุเตนัน เสนอตัวยินดีปรับปรุงบ้านของตนเองให้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมกับทำเป็นร้านกาแฟด้วยทุนของตัวเองทั้งหมด จากเศษไม้ที่มีอยู่พร้อมกับความตั้งใจ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองจึงได้มีสถานที่อบรม ประชุม สัมมนา พร้อมห้องปรับอากาศ ห้องอบสมุนไพร ร้านกาแฟและห้องน้ำอย่างครบวงจร ไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน แบบกรุ๊ปทัวร์หรือแบบครอบครัวได้อย่างสบาย บริเวณด้านหน้าศูนย์ยังใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนอีกด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09:00-17:00 คุณปนิตา ศรีขัติย์ เบอร์ติดต่อ
เบอร์โทร คุณปนิตา ศรีขัติย์ เบอร์ติดต่อ
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย