หาดนวล

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

หาดนวล

หาดนวลอยู่ทางทิศใต้ของเกาะล้าน เป็นหาดที่เงียบสงบ เป็นหาดที่มีโขดหินเยอะมาก นักท่องเที่ยวที่ชอบการเล่นน้ำจึงไม่ค่อยชอบหาดนี้นัก แต่ภายใต้ทองทะเลไม่ห่างจากฝั่งมากนักจะเป็นแนวปะการัง จากอาคารเก่าที่พังลงในทะเล ทำให้เศษซากปูนซึ่งเคยเป็นสิ่งก่อสร้างกลายเป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ที่ระดับความลึกเพียง 10-13 เมตร ก็สามารถพบเห็น ปะการังโขด ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ฟองน้ำครก กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ม้าน้ำ ฯลฯ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ เกาะล้าน