วัดพุทธิวราราม (วัดกระทิงลาย)

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดพุทธิวราราม (วัดกระทิงลาย)

วัดพุทธิวราราม (วัดกระทิงราย) ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทใกล้ทางแยกกระทิงราย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง เป็นวัดแรกที่จะพบเมื่อเข้าเขตเมืองพัทยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 มีพื้นที่ 30 ไร่ มีโบสถ์ ศาลาการเปรียญ และกุฎิพระสงฆ์ ที่ได้ชื่อนี้เพราะในอดีตบริเวณนี้มีต้นกระทิงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกกันว่าบ้านกระทิง หากท่านมาเยือนจะได้กราบไหว้บูชาพระพุทธนิโรธรังสี ปางทรงเครื่องจักรพรรดิ รูปหล่อบูรพาจารย์ 5 รูปในเขตบางละมุง และนมัสการพระสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ภายในสัพพัญญูธาตุเจดีย์

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 6.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง