วัดช่องลมนาเกลือ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดช่องลมนาเกลือ

วัดช่องลมนาเกลือเดิมเรียกกันติดปากว่า “วัดปากคลอง” เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปากคลองนาเกลือ บ้างก็เรียก “วัดสกัดหมู” วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จึงได้พระราชทานที่วิสุงคามสีมามาให้ และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดช่องลม” โดยวัดแห่งนี้มีอุโบสถที่สร้างขึ้นจากเสาไม้มะค่า ผนังด้านล่างก่ออิฐถือปูนแล้วติดเคร่าตีฝากระดานจากไม้ตะเคียนสวยงามแปลกตา จึงไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเยี่ยมชมและซึมซับกับบรรยากาศอันร่มรื่นของวัดแห่งนี้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่