วัดหนองใหญ่

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดหนองใหญ่

วัดเก่าแก่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า ก่อนเสียกรุงมีพระผู้ใหญ่หลบหนีออกมาพร้อมพระเจ้าตาก แล้วแยกออกมาพักอาศัยและบูรณะวัดร้างแห่งนี้ขึ้น โดยให้ชื่อว่าวัดหนองใหญ่ เนื่องจากอยู่ในที่ลุ่มที่มีหนองน้ำบริบูรณ์ ต่อมาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ แม้พระอุโบสถหลังใหม่ที่คิดว่าคงสูงแล้วกลับน้ำท่วมหมด จึงจำเป็นต้องยกพระอุโบสถให้สูงขึ้นอีก โดยวัดนี้มีกิจกรรมทางศาสนาอันเป็นที่นิยม อาทิลอดโบสถ์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และการนอนในโรงศพสะเดาะเคราะห์

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่