วัดโพธิสัมพันธ์

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดโพธิสัมพันธ์

วัดนี้สร้างขึ้นโดยนายโปร่ง พันธ์สำเนียง ซึ่งได้ถวายที่ดินในการสร้างวัดจำนวน 12 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา โดยมีท่านพระครูโพธิสารประสาธน์เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้าง ในปีพ.ศ. 2498 เนื่องจากที่ตั้งวัดแห่งนี้มีต้นโพธิ์ทะเลขึ้นอยู่มาก จึงใช้คำว่า โพธิ นำหน้า และนำนามสกุลของเจ้าของที่เดิมเฉพาะคำว่า พันธ์ มาสัมพันธ์กัน จึงได้คำว่า โพธิสัมพันธ์ และใช้ชื่อนี่เป็นชื่อวัดตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่