วัดชัยมงคล

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล(พระอารามหลวง) สถานที่ศักดิ์สิทธ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพัทยา ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มเย็น อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพุทธชัยมงคล” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อันเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา โดยทางเรือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นที่เรื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ ในการปกป้องคุ้มครองชาวประมง และยังเป็นสถานที่ๆ ชาวพัทยานิยมมาทำบุญ ขอพรกันอย่างคึกคัก

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่