โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ดำเนินการด้านป่าไม้ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สืบเนื่องมาจากวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙ ) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าเฝ้า ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดาและได้พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณเขาชีโอนติดกับวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และทรงพระราชทานนามโครงการนี้ว่า "โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.00 - 16.00 น.
เบอร์โทร 033-046-037
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเขาชีจรรย์ หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250