แหลมบาลีฮาย

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

แหลมบาลีฮาย

แหลมบาลีฮายคือตั้งของท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะล้าน รองรับนักท่องเที่ยวมาขึ้นเรือที่นี่นับพันคนต่อวัน ท่าเรือแห่งนี้ มีทิวทัศน์ที่งดงามเป็นจุดถ่ายภาพสำคัญของพัทยาอีกแห่งเพราะเห็นเขาพระตำหนักและป้ายตัวหนังสือพัทยาขนาดใหญ่ ซึ่งในยามค่ำคืนก็มีไฟแสงสีสวยงาม และยังเป็นตกปลาริมชายฝั่งบนแนวกันคลื่นหรือจะเช่าเหมาเรือออกไปก็เป็นที่นิยม ช่วงเย็นจนถึงค่ำที่นี่จะมีผู้คนมาตกหมึกตกปลากันมากมาย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่