สวนหมากแดงลุงกลม

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สวนหมากแดงลุงกลม

แหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้หมากแดงหลากหลายพันธุ์ ไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม โดยเจ้าของสวน นาวาเอกประเภท มาอ่วม เกษตรกรผู้ปลูกหมากแดงที่ชำนาญด้านเทคนิคการปลูกเลี้ยงหมากแดงโดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกหมากแดงได้ที่นี่ อีกทั้งยังเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานทั้งไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก เช่น มะม่วง กล้วย มะกรูด มะนาว มะพร้าว และต้นชวนชม เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00 น.
เบอร์โทร นาวาเอกประเภท มาอ่วม โทรศัพท์ 02 815 0373 และ 06 2373 6500
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ 11/5 หมู่ 1 สามารถเดินทางเข้ามาได้ทั้ง 2 ซอย คือ เพชรหึงษ์ 20 หรือ 22 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ