ศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า

เยี่ยมชมการทำเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ครัวของคุ้ง อาทิ ชมการเพาะเห็ดครบวงจร การปลูกผักบนกระเบื้อง การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงไก่ – เป็ด การเลี้ยงแพะพระราชทาน และร่วมทำกิจกรรมสุขภาพดีกับการปลูกผัก และการเก็บผักนำมาทำอาหาร

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 07.00 – 18.00
เบอร์โทร 08 1441 3025 065 441 6493
ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ บนถนนเพชรหึงษ์ (ตรงข้าม 7-Eleven) ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ