ศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า

เยี่ยมชมการทำเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ครัวของคุ้ง อาทิ ชมการเพาะเห็ดครบวงจร การปลูกผักบนกระเบื้อง การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงไก่ – เป็ด การเลี้ยงแพะพระราชทาน และร่วมทำกิจกรรมสุขภาพดีกับการปลูกผัก และการเก็บผักนำมาทำอาหาร

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 07.00 – 18.00 น.
เบอร์โทร คุณสมปอง รัศมิทัต โทรศัพท์ 08 1441 3025
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ บนถนนเพชรหึงษ์ (ตรงข้าม 7-Eleven) ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ