บ้านขนมถ้วยแม่ประคอง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

บ้านขนมถ้วยแม่ประคอง

บ้านขนมถ้วยสูตรเฉพาะเจ้าดังของตำบลบางน้ำผึ้ง ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้เราได้ลิ้มลองรสชาติขนมไทยแท้ และยังสามารถเรียนรู้สูตรการทำขนมถ้วย ตั้งแต่เริ่มแรกจนกลายมาเป็นขนมถ้วยตามแบบฉบับดั้งเดิมได้อีกด้วย ที่นี่ยังเปิดสอน Cooking Class ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจทำอาหารไทย เปิดทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันธรรมดาเปิดเฉพาะที่มีคณะติดต่อมาเรียนรู้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร คุณอทิวัต รอดคลองตัน โทรศัพท์ 09 1816 2289
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ