กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงตำบลบางน้ำผึ้ง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงตำบลบางน้ำผึ้ง

เรียนรู้วิถีผึ้งชันโรงกับการเชื่อมโยงสวนเกษตรผสมผสาน และร่วมทำกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง อาทิ สบู่ก้อน ครีมอาบน้ำ เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 – 16.00 น. สนใจทำกิจกรรมสาธิตทำสบู่ผึ้งชันโรง โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
เบอร์โทร คุณสมศักดิ์ สำลีรัตน์ โทรศัพท์ 08 9440 3362
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ