ลุงตุ๋มบ้านมัดย้อม

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ลุงตุ๋มบ้านมัดย้อม

กิจกรรมทำมัดย้อมสีธรรมชาติ จากการใช้สีจากต้นไม้หรือใบไม้พื้นถิ่น เช่น ใบมะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งเป็นพืช GI แห่งคุ้งบางกะเจ้า (พืชที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา) ส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก ไม้ฝาง ใบหูกวาง ลูกตะบูน เป็นต้น พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการมัดลายอันเป็นอัตลักษณ์ของคุ้งบางกะเจ้าอย่างลายต้นจาก ต้นไม้ประจำถิ่นคุ้งบางกะเจ้า โดยรับกลุ่มเล็กๆ (ไม่เกิน 10 คน) จัดในมุมลับ ๆ วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยแปลกตาแห่งหนึ่งในคุ้งบางกะเจ้า

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ติดต่อสอบถามล่วงหน้า
เบอร์โทร คุณประภัศร์ ไทยเจริญ โทรศัพท์ 08 1312 0241
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ซอยเพชรหึงษ์ 33 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ