โฮมสเตย์เขมราฐ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

โฮมสเตย์เขมราฐ

โฮมสเตย์บ้านเขมราฐ ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ในวันเสาร์ อาทิตย์ สามารถเดินชมถนนสายวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ มีการแสดงรำตังหวาย บรรยากาศริมโขงที่สวยงาม

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.00 - 16.00 น.
เบอร์โทร 08 2292 2676
ค่าเข้าชม ค่าที่พักโฮมสเตย์ คนละ 350 บาท/วัน (รวมอาหารเช้า)
เว็บไซต์
ที่อยู่ โฮมสเตย์เขมราฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170