โฮมสเตย์เขมราฐ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

โฮมสเตย์เขมราฐ

โฮมสเตย์บ้านเขมราฐ ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ในวันเสาร์ อาทิตย์ สามารถเดินชมถนนสายวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ มีการแสดงรำตังหวาย บรรยากาศริมโขงที่สวยงาม

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.00 - 16.00 น.
เบอร์โทร 08 2292 2676
ค่าเข้าชม ค่าที่พักโฮมสเตย์ คนละ 350 บาท/วัน (รวมอาหารเช้า)
เว็บไซต์
ที่อยู่ โฮมสเตย์เขมราฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170