โฮมสเตย์บ้านอาลึ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

โฮมสเตย์บ้านอาลึ

โฮมสเตย์บ้านอาลึ ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว โดยชุมชนมี ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวกูย มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมของชาวกูย การแสดงรำแกลมอ-แกลออ การย้อมผ้าด้วยมะเกลือ อบผ้าด้วยสมุนไพรหอม และการแส่วผ้า

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 -16.00
เบอร์โทร 08 9949 3085
ค่าเข้าชม คนละ 400 THB/วัน (ไม่รวมค่าอาหาร)
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ 4 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 32170