กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้าง โคราชจีโอพาร์ค

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้าง โคราชจีโอพาร์ค

เป็นหนึ่งในโครงการโคราชจีโอพาร์ค ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวที่อิงกับประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนท่าช้าง มีกิจกรรม เช่น ล่องเรือแลลำมูลผ่านบ่อทรายขุดค้นซากฟอสซิล ช้างดึกดำบรรพ์ สวนภูมิทัศน์โขลงช้างดึกดำบรรพ์ ชมต้นไทรงามอายุ 100 ปี เยี่ยมชมกลุ่มทอเสื่อ และกลุ่มแปรรูปอาหาร นอกจากในบริเวณใกล้เคียงยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมาย เช่น ซากไม้กลายเป็นหิน อนุสรณ์สถานสะพานดำ และซากเรือโบราณ เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.30 -16.30
เบอร์โทร 06 1156 2636
ค่าเข้าชม โปรดติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา