ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์

บ้านสุขสมบูรณ์แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งทำไร่มัน ไร่ข้าวโพด ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นแหล่งปลูกผัดสลัดปลอดสารพิษแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำมูล จึงเป็นปัจจัยสำคัญให้ดินดี ผลผลิตทางการเกษตรเจริญงอกงาม ทำรายได้หลักให้กับชาวบ้าน ทุกครัวเรือนมีความสุขจากทรัพยากรในท้องถิ่น บ้านสุขสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเขียว อากาศดีตลอดทั้งปี ชุมชนจึงได้จัดตั้งโฮมสเตย์กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์ มีการจัดการที่พัก ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้รองรับนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์และแบ่งปันความสุขอย่างสมบูรณ์ให้กับทุกคนที่เข้ามาเยือน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร 093-372-3122
ค่าเข้าชม โปรดติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา